• Kwintet Śląskich Kameralistów
  • Dariusz Zboch
  • Jakub Łysik
  • Jarosław Marzec
  • Katarzyna Bierdrowska
  • Krzysztof Korzeń