Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną  st. podstawowego i licealnego im. F. Chopina w Bytomiu w klasie altówki prof. Janusza Graba. Będąc uczniem miał możliwość doskonalenia swego warsztatu orkiestrowego grając w Polskiej Młodzieżowej Orkiestrze Symfonicznej. Jako jej pierwszy altowiolista dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, koncertował na wielu międzynarodowych festiwalach w kraju i za granicą m.in. na słynnym szkockim Aberdeen Youth Festiwal. Podczas wspomnianego festiwalu prowadził grupę altówek Międzynarodowej Orkiestry Festiwalowej złożonej z członków wszystkich zespołów biorących udział w tej bardzo prestiżowej Imprezie. Swoje instrumentalne umiejętności pogłębiał na Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Łańcucie oraz jako członek orkiestry symfonicznej Jeunesses Musicales, w której również był prowadzącym grupy altówek. 

W dowód uznania został oddelegowany przez oddział polski Jeunesses Musicales do udziału w międzynarodowym projekcie orkiestrowym organizowanym przez oddział niemiecki tej organizacji. 

Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie altówki adi. Dariusza Korcza. 

Będąc studentem rozpoczął pracę w Śląskiej Orkiestrze Kameralnej, w której od 2003 r. prowadził grupę altówek. Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Prowadzącego grupę altówek w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej.

Stale współpracuje z wieloma orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi m.in. z Sinfonią Varsovią, Sinfoniettą Cracovią, Cameratą Impuls, Capellą Cracoviensis, Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy "Aukso", Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia.

W roku 1999 na Festiwalu Ars Cameralis Silesiae Superioris wykonał z wielkim powodzeniem koncert na altówkę W. Waltona.

W listopadzie 2009 r. wraz z Dorotą Sroczyńską wystąpił jako solista ze Śląską Orkiestrą Kameralną w Sosnowcu.

Bardzo ważną rolę w karierze Artysty zajmuje szeroko pojęta kameralistyka. Od roku 2001 do 2003 był członkiem kwartetu „Da Camera”. Wiosną 2006 r. wziął udział  w Polsko - Niemieckim Międzynarodowym Festiwalu Wschód - Zachód gdzie miał okazję występować w trio i kwartecie ze znakomitym wiolonczelistą Michaelem Flaksmanem.

Od kilku lat jest pedagogiem Szkoły Muzycznej w Gliwicach.