• Kwintet Śląskich Kameralistów
  • Dariusz Zboch
  • Jakub Łysik
  • Jarosław Marzec
  • Katarzyna Bierdrowska
  • Krzysztof Korzeń

26.02.2017, Filharmonia Śląska, „Pstrąg zamiast śledzia - ba… Rockowe ostatki Kwintetu Śląskich Kameralistów” 

07 16 27